Årsstämma - Atrium Ljungberg

Årsstämma

Begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit till styrelsen senast den 1 februari för att kunna tas in i kallelsen.