Kapitalmarknadsdag 2019 - Atrium Ljungberg

Kapitalmarknadsdag 2019

I samband med att bokslutskommunikén arrangerade vi vår kapitalmarknadsdag.

Kapitalmarknadsdagen ägde rum på bolagets huvudkontor.

Kapitalmarknadsdagen kan ses i efterhand på:
https://tv.streamfabriken.com/sv-atrium-ljungberg-q4-2018

Under dagen presenterade vi även vår vision för Slakthusområdet vilket kan ses här: https://tv.streamfabriken.com/atrium-ljungberg-cmd-2019

Här kan du hitta presentationen i pdf.