Dekorativ bild

”Logik och kalkyler förenas med känslor och kreativitet”

Möt Linus Kjellberg, chef för affärsutveckling.

Affärsutvecklare, vad gör en sån?

Vårt arbete är brett och varierat och alla projekt har sina egna förutsättningar och utmaningar. För enkelhetens skull kan man väl säga att vi oftast börjar med att forma en vision gemensamt med kund och kommun. Sen följer detaljplanearbete, programskrivning för arkitektuppdrag, kontakter med potentiella hyresgäster samt varumärkes- och kommunikationsarbete.

Vilka egenskaper har en bra affärsutvecklare då?

Du måste kunna se möjligheter och vara kreativ! Våra processer är ofta långa och har inte alltid en självklar väg framåt. För att visionen ska uppnås måste vi brinna både för små detaljer och helheten. Vi som jobbar tillsammans nu har alla olika inriktningar, styrkor och intressen. Själv är jag historiker från början och tycker att det är extra roligt att ta fram och utveckla själen i områden och platser, inte minst att bevara den historiska identiteten.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det är väldigt häftigt att få vara med att bygga framtidens städer. Att vara med hela vägen från att forma visioner till att på detaljnivå skapa miljöer, platser och byggnader som ska fungera för människors liv, möten och arbeten. Och allra roligast är att jag får möjlighet, och förväntas, använda både vänster och höger hjärnhalva. Logik och kalkyler förenas med känslor och kreativitet!

Vilken är din största utmaning?

Det är lika utmanande som stimulerande: Att på ett bra sätt få ihop alla delar i våra komplexa projekt. Vi vill ha nöjda kunder, en bra långsiktig produkt och en god affär.

Vad skulle du säga är Atrium Ljungbergs styrka?

Att vi har kunskap och kraft att driva komplexa utvecklingsprojekt själva, från vision till verklighet. Vi skapar spännande sammanhang där vi blandar olika verksamheter så att helheten blir mycket starkare än de enskilda delarna.