Sickla galleria - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Sickla galleria

Tillbyggnad av butiksytor i Sickla galleria samt ett parkeringshus i två plan med cirka 200 parkeringsplatser.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Parkering 6 300
Handel 5 000
Summa 11300
Investering (mkr)
150
Färdigställt
2021
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
16

Fortsatt utveckling av Sickla Köpkvarter

Ovanpå den befintliga gallerian har vi tillskapat cirka 200 parkeringsplatser varav 60 för elbilar. De nya parkeringarna tillgodoser bland annat utökat behov kopplat till projekten Curanten och Stationshuset. Cirka 2 000 befintliga kvm handelslokaler har tomställts och nya lokaler om knappt 3 100 kvm för handel och service tillskapats. I november 2021 öppande butikerna i gallerian, däribland märks sport- och fritidsaktören XXL med en enhet om 3 100 kvm. Övriga butiker som öppnat nya enheter är Lagerhaus, Lekia och Normal.