Kista

Kista har som mål att vara en av världens främsta Science cities. För att nå dit ska Kista till 2025 fördubbla antalet arbetsplatser, skapa boenden för ytterligare 40 000 personer och tredubbla antalet utbildningsplatser på högskola och universitet. Nu börjar det.
Kista har som mål att vara en av världens främsta Science cities. För att nå dit ska Kista till 2025 fördubbla antalet arbetsplatser, skapa boenden för ytterligare 40 000 personer och tredubbla antalet utbildningsplatser på högskola och universitet. Nu börjar det.
Vision

Världsledande kluster inom informations- och kommunikationsteknik

Sveriges Silicon Valley – så har Kista kallats sedan 1980-talet när stadsdelen blev känd som Sveriges största IT-centrum. Kista är en av Sveriges mest dynamiska och expansiva regioner och ett världsledande kluster inom ICT. Få platser i världen kan visa samma höga koncentration av expertis, innovation och affärsmöjligheter som Kista. Många internationellt framstående forskare finns här och bland över 1100 smarta ICT-företag i området hittar man Ericsson, IBM, Samsung och Microsoft.

Kista Nod

Kista är en av Atrium Ljungbergs äldsta delmarknader där vi funnits sedan i början av 1990-talet. Efter det har vårt engagemang i området vuxit sig allt starkare och idag är vi en av de mest drivande aktörerna för Kistas utveckling. I våra fastigheter finns stora internationella företag sida vid sida med innovativa uppstickare och nästa generations ICT-studenter.

Kista växer och blir till stad

Kista genomgår just nu en stor förvandling där företags- och bostadsområdena knyts ihop för att bilda en stadslik miljö som lever under dygnets alla timmar. Tusentals nya bostäder byggs samtidigt som serviceutbudet stärks, vilket gör Kista till en mer attraktiv plats för människor att verka och leva i. Dessutom etablerar sig flera internationella företag i området, även utanför ICT-världen. När Kistagrenen av tvärbanan är klar 2021 kommer Kista knytas ihop med pendeltåget i Helenelund och Bromma flygplats.

Vi har över 25 års erfarenhet i området och ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Kista tillsammans med andra aktörer och Stockholms stad. 

Nod - Mötesplats för företagande, forskning och utbildning

Kvarteret Nod i Kista är en dynamisk smältdegel för ICT, innovation, lärande och kreativitet där människor och företag med olika kompetenser möts och växer tillsammans. Här finns små och medelstora ICT-företag, universitet och skolor, start-ups och organisationer som Kista Science City som marknadsför Kista och driver samarbeten mellan akademi, forskning, näringsliv och Stockholms stad. Det sprudlar av liv i Nod och varje dag sker häftiga gränsöverskridande möten.

Kista Nod

I Nods byggnad med sin unika arkitektur finns naturliga mötesplatser och flexibla kontorslösningar som hotspots och shared space, ett öppet atrium för stora event och digitala väggar för konst och kommunikation. I kvarteret finns också Black Box, Stockholms universitets multiarena för events som seminarier och teater och DAC – Digital Art Center. I Nod, som är BREEAM-certifierad, sitter företag som Fujitsu Sverige, SenseGraphics, Esri Sverige, Cornerstone och Stockholms universitet.

Flexibla lokaler i Kista+ och Kista Front

I nordöstra Kista, strategiskt beläget längs med Kistagången och Torshamnsgatan ligger Kista+ som vi förvärvade 2016. Det är en modern, miljöcertifierad kontorsfastighet som lämpar sig väl för hyresgäster som vill använda lokalerna för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. IBM kommer att hyra halva fastigheten och flyttar in inom kort.

Kista Front är en teknikstark fastighet med effektiva kontor. Kista Front erbjuder även utmärkt skyltläge med 70 000 passerande bilar per dag. Både Kista+ och Kista Front har gångavstånd till Kista Galleria, tunnelbanan och närhet till Helenelunds pendeltågsstation. Läget vid E4/E18 gör det också enkelt för både medarbetare och besökare att nå kontoret med bil.

Dekorativ bild
Samlad kunskap
ICT-kluster
Serviceutbud
Kista galleria 3 min
Kommunikationer
Arlanda 20 min
Kontakta oss