Bygginformation - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bygginformation

Campus Sickla

Nu påbörjas utbyggnaden av Campus Sickla

Nu påbörjas byggarbetet med den nya tillbyggnaden för Campus Sickla. Den nya skolbyggnaden kommer uppföras i trästomme och blir en del av Stockholm Wood City, världens största stadsutvecklingsprojekt i trä, som har initierats av Atrium Ljungberg i Sickla. Byggarbetet påbörjas i juni 2024 och den nya tillbyggnaden planeras stå klar till vårterminen 2026.


Pågående arbeten v 22-34

Förberedande arbeten:

  • V 24-25 Inhägnad med plank kring arbetsområdet – se karta
  • V 25-34 Schaktningsarbeten


Preliminär tidplan övriga arbeten

Nedan är den preliminära tidplanen, givet startbesked för bygglov.

  • V 34-44 Grundläggning/platta på mark
  • V 39-40 Pålning
  • V 45-v2 Stomresning
  • 2025 Invändiga arbeten
  • 2026 Färdigställt till skolstart VT 2026

imageq0h6a.png

Översikt inhägnad av arbetsplatsområdet


Kontakt


Mikael Ichu
Byggledare Atrium Ljungberg
Tel direkt: 070-653 40 78
E-post: mikael.ichu@al.se


Kort om Campus Sickla

Campus Sickla utgörs idag av Designgymnasiet, Rytmus, Sjölins och den kommunala gymnasieskolan YBC (Young Business Creatives). Nu utökar Campus Sickla med ytterligare en skolbyggnad för YBC, i anslutning till Designgymnasiet intill Marcusplatsen.  När tillbyggnaden är klar kommer skolorna tillsammans inrymma 2 500 gymnasieelever. Arbetet planeras vara klart till skolstart vårterminen 2026.