Bygginformation Katarinahuset - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bygginformation Katarinahuset

I samband med Stadens omvandling av Slussen gör Atrium Ljungberg en teknisk upprustning och utveckling av Katarinahuset. Bygget startade i september 2020 och beräknas pågå en bit in i 2023. Ombyggnaden bedrivs som ett CM-projekt (delad entreprenad) direkt i Atrium Ljungbergs regi med egen projektorganisation på plats i huset.

Byggproduktion vecka 6-10

Katarinahuset är nu till stora delar fyllt med både kontor och restauranger. Vi har nyligen välkomnat ytterligare en kontorshyresgäst på plan 9 samt en ny restaurang på översta våningen, Café Klotet, som öppnar i vecka 8. Resterande takplanet är fortsatt byggområde, men det mesta av arbetena där vilar i väntan på våren. Då vidtar arbeten med hyresgästanpassning för takbar samt planteringar. Den nya takbaren ska öppna till sommaren.

Nästa stora hyresgäst som tillträder är CityBox, som öppnar hotell senare i vår med entré från Stadsgården/Saltsjön. Här pågår intensiv byggverksamhet i tre plan, därtill sker arbeten med utvändig isolering och iordningställande av lastkaj på nedersta planet mot bussterminalen. Högre upp i huset pågår en större hyresgästanpassning för kontor/coworking på plan 4-6.

Mot Stadsgården har två entréer färdigställts med glasningar och nya skärmtak. Provisorisk intäckning runt entréerna ska tas bort i vecka 6. Kompletterande arbeten med fasadsten färdigställs under första halvan av februari.

På husets östsida arbetar Staden vidare med bygget av nya Borgmästartrappan, som ska vara klar under våren. I samband med detta öppnar även gångbanan mot Stadsgården i sin helhet. Bygghissen på hörnet mot Glashuset står dock kvar fram till sommaren.

Ordinarie arbetstider för entreprenörerna ligger vardagar inom intervallet 06:30 – 17:00.

Planerade åtgärder

  • Interiört sker stora arbeten med utbyte av alla installationssystem och utökning av lokalytan genom tillkommande bjälklag i byggnadens inre del. För ökad flexibilitet i kontorslokaler öppnas ytorna uppåt i huset genom att vissa inre bärande väggar ersätts med pelarlinjer.

  • Byggnaden får ett helt nytt centralt trapphus med fyra hissar i den östra delen. Det i väster belägna trapphuset från 1930-talet renoveras, förses med tre nya hissar och får en ny entré i t-baneplan mot Slussen handelsplats. Kvarvarande mindre trapphus från 1910-talet renoveras varsamt.

  • Nya teknikutrymmen byggs upp i källaren där även en ny inlastningszon tillkommer samordnat med Slussens handelsplats.

  • Exteriört sker en översyn av 1910-talets putsfasader och 1930-talets marmorfront. Fönster är ursprungliga och renoveras varsamt. Entréer mot Stadsgården anpassas till den kommande nya lokalgatan.

  • Inom ramen för projektet sker också en renovering av Katarina gångbro, som är förbindelselänk mellan Mosebacke och Katarinahissen.

Hållbarhet

Katarinahuset har näst högsta kulturhistoriska klass (grön) enligt Stadsmuseets klassificering. Byggnaden utgör ett viktigt inslag i stadsbilden vid Slussen och inga förändringar kommer att ske av de befintliga fasaderna. Även flera interiöra delar i huset har kulturhistoriska värden och bevaras. Detta gäller exempelvis trappor av italiensk terrazzo i original från 1910-talet, ekpaneler i en kontorsvåning från 1920-talet och fönsterbänkar i Kolmårdsmarmor. Högst upp i huset finns två ateljélägenheter från 1930-talet med öppna spisar som bevaras. Atrium Ljungbergs hållbarhetsprogram har varit vägledande för planeringen som syftar till att genomföra en materialeffektiv ombyggnad med flexibilitet för framtida förändringar. Under rivningsarbetet har en hel del begagnad inredning, dörrpartier och pentryinredningar sålts. Vi har också kunnat förse en brandhärjad skola med ersättningsmöbler som en samhällsinsats under hösten 2020. Det rivningsmaterial som ej kunnat återbrukas har sorterats och lämnats vidare för återvinning i största möjliga mån.

Ombyggnaden av Katarinahuset miljöcertifieras enligt BREEAM Very good, vilket ställer krav på både projektgenomförandet och den färdiga byggnaden. Vi väljer nya byggmaterial med hållbarhetsfokus, strävar mot största energieffektivitet hos system för värme, kyla och ventilation samt tillser att lokalerna är sunda avseende emissioner, inomhusklimat samt ljud- och ljuskomfort. Nya hyresgäster rekommenderas att välja mellan färdiga interiörkoncept för bästa flexibilitet vid kommande lokalanpassningar.

Kontakt

Per Widlund
Projektledare

per.widlund@al.se
0705-564337