Campus Sickla - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Campus Sickla

Campus Sickla stärks ytterligare med utökat gymnasium.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Lokaler 2 100
Summa 2100
Investering (mkr)
110
Färdigställs
Kv 4 2025
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
7

Campus Sickla stärks med utökat gymnasium

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Nacka kommun om att förlänga hyresavtalet för befintlig gymnasieskola i Sickla, samtidigt som det planeras för en tillbyggnad av skolbyggnaden. Avtalet avser det eftertraktade gymnasiet YBC (Young Business Creatives), som får utökade lokaler vägg i vägg med Rytmus och Designgymnasiet. När tillbyggnaden om dryga 2 100 nya kvadratmeter är klar kommer Campus Sickla att husera cirka 2 300 elever fördelat på 4–5 olika gymnasieprogram. Tillbyggnaden planeras stå klar till höstterminen 2025.

Satsningen på Campus Sickla är ett led i att utveckla Sickla som stadsdel med ett blandat innehåll av såväl utbildning som arbetsplatser, bostäder, kultur och service.