Gymnasieskola Slakthusområdet - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Gymnasieskola Slakthusområdet

Stockholms första nybyggda gymnasieskola på 40 år uppförs i Slakthusområdet.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Lokaler 6 200
Summa 6200
Investering (mkr)
370
Färdigställs
Q2 2026
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
18

Gymnasieskola för 800 elever.

I den nordvästra delen av Slakthusområdet bygger vi en ny gymnasieskola, Stockholms första nybyggda kommunala gymnaskola på cirka 40 år. Den nya skolan planeras omfatta cirka 6 000 kvadratmeter uthyrbar area med en beräknad investering om 370 miljoner kronor. Hyresavtalet är tecknat med SISAB med en avtalstid om 15 år. Ambitionen är att certifiera byggnaden med Miljöbyggnad Guld.