Mälarterrassen - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Mälarterrassen

Mälarterrassen blir en terrasserad byggnad i tre nivåer med totalt sex restauranger med uteserveringar.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Lokaler 4 200
Summa 4200
Investering (mkr)
430
Färdigställs
Kv 2 2026
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
33

Mälarterrassen

I mitten av december 2023 antog Kommunfullmäktige avtalet för Mälarterrassen i sista beslutsinstans. Antagandet innebär att Atrium Ljungberg, tillsammans med Stockholms stad, nu går vidare i arbetet att utveckla en unik mötesplats vid vattnet i Slussen.

Mälarterrassen kommer att omfatta ca 7 000 kvm BTA. Tomträtten tillträds i oktober 2024 och platsen kommer att aktiveras redan från sommaren 2025. Från senhösten 2025 och under 2026 kommer verksamheterna därefter att öppna succesivt. Mälarterrassen består av två huskroppar i anslutning till Södermalmstorg med kopplingar till underliggande lokaler, vidare ner mot kajen. Det blir en terrasserad byggnad i tre nivåer med totalt sex restauranger med uteserveringar. Mellan huskropparna löper en öppen och välkomnande trappa som knyter ihop Söders kajer med Södermalmstorg och Gamla stan.