Söderhallarna - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Söderhallarna

Vi rustar upp och utvecklar hela fastigheten för att skapa en mötesplats för mat, samt moderna kontor för kreativa branscher.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Lokaler 23 900
Summa 23900
Investering (mkr)
1 260
Färdigställs
Q1 2026
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
126

Mötesplats för kulinariska och kulturella upplevelser

Söderhallarna invigdes 1992 och har sedan dess inrymt kontor, service och handel, med huvudsaklig inriktning på mat. Med sin centrala placering vid Medborgarplatsen är Söderhallarna en omtyckt handelsplats och en lokal mötesplats av stort värde för södermalmsbor och stockholmare. Husen innehåller även en stor mängd arbetsplatser med en tyngdpunkt på kreativa techbolag och spelutveckling.

Söderhallarna består sedan det byggdes av två huskroppar i symbios, Björkhallshuset och Saluhallshuset, som delar entréer och kopplingar inom byggnaderna. Atrium Ljungberg som sedan tidigare ägde Björkhallshuset förvärvade 2017 Saluhallshuset från Stockholms stad och påbörjade ett visionsarbete för Söderhallarna som helhet och hur innehållet i byggnaderna skulle kunna utvecklas och förbättras.

Vi planerar att rusta upp och utveckla hela fastigheten för att skapa en mötesplats för mat med ett stort fokus på hållbarhet, kultur och kreativitet. Fastigheten ska även inrymma moderna kontor som lockar kreativa branscher vilka gynnas av ett kontorsläge mitt i Sveriges största spelutvecklingskluster. Målet är att Söderhallarna ska bli en given mötesplats för kulinariska och kulturella upplevelser och med arbetsplatser utöver det vanliga för innovativa verksamheter. Genom varsamma om- och tillbyggnader samt invändig omorganisation kommer vi dessutom åstadkomma starka kopplingar till kringliggande stadsrum som bidrar till ökat folkliv och ökad trygghet runt Medborgarplatsen, samt att addera värdefulla funktioner och upplevelser i husens övre delar.

Söderhallarnas hemsida

Kontakta oss