Den nya stadsmodellen är hyperlokal - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Den nya stadsmodellen är hyperlokal

Kan livets alla behov och önskemål tillgodoses inom en 15-minutersradie? För Ulrika Hellström, affärsutvecklingschef centrala och norra Stockholm hos Atrium Ljungberg, är det ingen utopi. Hon ser många praktiska och community-främjande fördelar med den hyperlokala staden.

Den så kallade 15-minutersstaden har aldrig varit mer aktuell. Hur arbetar Atrium Ljungberg med denna idé som grund för sina projekt?

– I grund och botten handlar idén om att bygga in både livskvalitet och hållbarhet i staden och skapa områden med närhet till allt som människor behöver rent praktiskt. Men också om att underlätta för människor att finna närhet till varandra, genom att skapa förutsättningar för möten av olika slag. Det kan vara allt från arbetsplatser och bostäder till närhet till butiker, restauranger, kultur, barnomsorg, utbildning och hälsovård. Eftersom vi ofta äger och utvecklar stora sammanhängande platser har vi möjligheten att planera och agera utifrån ett helhetsperspektiv och på så sätt skapa den blandning och mångfald som behövs för kvarter som människor längtar till och inte vill lämna.

Varför kurerar Atrium Ljungberg varje enskild plats?

– Varje plats har sin unika prägel som kommer av platsens historia, läge och förutsättningar. Den unicite­ten är viktig att bygga vidare på för framtiden. Att kurera varje plats och att engagera de lokala aktörerna visar på vår kunskap om, och omsorg för, både platsen och de människor som vistas där. Det bidrar till den autenticitet som är viktig i dag, och som efterfrågas av de som bor och arbetar i kvarteren. Vi använder konceptet The power of ten som verktyg för att säkerställa att alla kvaliteter som behövs för att skapa en stark plats, som människor knyter an till, finns representerade.

Kan du ge exempel på hur The power of ten använts för att lyfta en stadsdel?

Slussen i Stockholm är ett bra exempel, även om Atrium Ljungberg långt ifrån är den enda aktören på platsen. Trots att Slussen åtminstone på pappret har många av de kvaliteter som behövs så valde vi att ändå göra en analys baserad på The power of ten. Det som saknades var lugn och ro, platser där man kunde stanna upp och sitta en stund. För Atrium Ljungberg blev en av målsättningarna att bidra med just sådana platser. Vi såg också ett behov av att komplettera den hårda, betongrika miljön med grönska. Vilket vi gör på taken till de fastigheter vi förfogar över.