Liveability ger livskvalitet - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Liveability ger livskvalitet

Samarbeten över gränser och ett starkt kulturutbud som får växa organiskt, är grundbulten till attraktiva kvarter där människor vill bo och leva, menar Maria Hammarsten som är affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation hos Atrium Ljungberg. Enligt henne är det synergierna mellan olika aktörer som föder verklig innovation.

Idén om staden som innovationsmotor, hur ser du på den?

– En viktig komponent för att nya idéer och tankar ska födas är möten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kompetens, och staden har oftast fungerat som arenan för dessa möten. Det sker på de stora lärosätena när experter inom olika fält samarbetar, i närheten mellan verksamheter i stadens näringslivscentrum och i de spontana mötena när människors vägar korsas på kaféer, museum och nattklubbar.

Hur optimerar Atrium Ljungberg denna typ av korsbefruktning?

– Genom att skapa de rätta förutsättningarna för att oväntade möten ska ske. Det kan till exempel vara att skapa stadsmiljöer som hjälper högskolor och företag att utbilda, behålla och attrahera eftertraktad kompetens. Det handlar också om att skapa identitetstarka platser med hög liveability, med andra ord platser där människor vill bo, arbeta och vistas, både under och utanför arbetstid. Ett intressant restaurang-, kafé- och barutbud, en livlig kulturscen som både har bredd och spets, och ett varierat musik-, klubb- och nattliv är exempel på sådant som lockar människor till storstäder runt om i världen.

“Precis som med stadens ständiga utveckling, blir det här arbetet aldrig färdigt”

Hur skapas intressanta och levande kvarter?

– De mest intressanta kvarteren är de som har en platsspecifik och genuin kulturscen som vuxit fram organiskt och därför är starkt förankrad i just den platsens identitet. En koppling till det specifika mat- och kulturutbudet skapar till exempel minnen och känslor kopplade till en plats. Det betyder däremot inte att det ska vara likriktat eller homogent. Som med allt annat så ger en rikare mångfald bland aktörer och människor ett mer intressant innehåll. Nyckeln till att få till de här kvarteren är nära samarbete med aktörerna som verkar på platsen, och att ge dem tid och utrymme att på egen hand växa i samklang med områdets utveckling. Att identifiera en plats för olika kulturbärare och kreatörer, och skapa gemensamma forum för att främja samarbe­ten med både existerande och nytillkomna kulturaktörer, är en viktig del i en hållbar och humancentrerad stadsutvecklingsstrategi.

Hur hålls stadens kreativitet vid liv?

– Precis som med stadens ständiga utveckling, blir det här arbetet aldrig färdigt. I samma stund som vi stadsutvecklare anser att platsen är färdig så skulle den stagnera. Som långsiktiga ägare och förvaltare ser vi värdet i att omhänderta och förnya våra platser kontinu­erligt, ta vara på våra hyresgästers idéer och initiativ och ge plats åt nya verksamheter som bygger vidare på just den platsens historia.

Tre tips för att öka liveability i en stad.

KÄNN IN PLATSEN

”Ta vara på platsens unika kvaliteter, verksamheter och eldsjälar. Det finns inget magiskt recept för hur en attraktiv stad skapas. De platser som verkligen lyckats har genuina, identitetstarka och platsspecifika eldsjälar, verksamheter och kvaliteter som håller över tid.”

SKAPA STADSLIV 24/7

”Tänk på platsen ur ett 24-timmarsperspektiv och undersök möjligheten kring samnyttjande av lokaler. Vad kan platsen erbjuda en fredagskväll klockan 20? Hur ser samma plats ut en tisdag förmiddag? Det finns mycket att vinna både hållbarhetsmässigt, ekonomiskt och kulturellt genom att hitta lösningar för samnyttjande. Tänk kreativt och uppmana hyresgäster och samarbetspartners att göra samma sak.”

BANA VÄG FÖR FLEXIBILITET

”Bli aldrig färdig och var ständigt nyfiken. Samhället, generationer och människor förändras och en välfungerande plats har en inbyggd flexibilitet som kan utvecklas i samklang med samhället. Hållbarheten ligger i flexibiliteten.”