Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 5 700 aktieägare.                                                          Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2018-06-30:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 166  29 356   29,2 22,0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 966   38 996 23,2  29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 692  16 502  19,5  12,6 
Carnegie fonder - 9 023 9 023 5,4 6,8
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,8 6,1
Handelsbanken - 2 250 2 250 1,3 1,7
AFA Försäkringar - 1 594 1 594 0,9 1,2
Fjärde AP-fonden - 1 583 1 583 0,9 1,2
Margareta Af Ugglas 1 445  1 445   0,9  1,1 
Ilmarinen Pensionsförsäkringar - 1 405 1 405 0,8 1,1
Övriga - 18 485 18 485 11,0 17,2
Totalt utestående aktier 4 000  127 576  131 576  99,6 100 
Återköpta aktier  - 1 645  1 645 0,0  1,2 
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100