Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 5 500 aktieägare.                                                          Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2018-11-30:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 166  29 356   29,2 22,0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 896   38 896 23,2  29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 692  16 502  19,6  12,4 
Carnegie fonder - 9 023 9 023 5,4 6,8
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,8 6,1
AFA Försäkringar - 2 399 2 399 1,4 1,8
Handelsbanken Fonder - 2 250 2 250 1,4 1,7
Norges bank - 1 530 1 530 0,9 1,1
Margareta Af Ugglas 1 445  1 445 0,9 1,1
Ilmarinen Pensionsförsäkringar - 1 405 1 405 0,8 1,1
Övriga - 19 729 19 729 11,8 16,8
Totalt utestående aktier 4 000  126 622  130 622  100,00 100 
Återköpta aktier  - 2 599 2 599 0,0  2,0 
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100