Vad är de senaste trenderna inom hälsa i... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Vad är de senaste trenderna inom hälsa i arbetslivet?

Skogsretreat, biofiliska rum och walk-and-talk-möten. Är det så företags hälsoarbete bäst laddas framåt? Eller handlar det först om kompetensutveckling inom psykisk hälsa på kontoret, och nya fokus på social och existentiell hälsa? Atrium Ljungberg har kartlagt den senaste utvecklingen inom hälsa i arbetslivet.

Amerikanska techbolaget Salesforce har tagit hälsa till en helt ny nivå i och med pandemin. För att främja medarbetares fysiska och psykiska välmående tog företaget ett beslut att arrendera 30 hektar skogsretreat i Kalifornien. Förutom att kunna ta långa promenader på skogsstigar och yogapauser i det före detta kapellet, ska deras 70 000 anställda kunna onboardas, ha stimulerande möten och skapa bättre relationer.

Techbolaget Salesforce erbjuder dina medarbetare yogapauser i det före detta kapellet. Foto: 1440 Multiversity

Även om Salesforce skogsretreat är ett extremt exempel på hur företag världen över just nu ställer om i svallvågorna av pandemin, är det uppenbart hur den stora omställningen påverkat synen på hälsa och välmående, inte minst på arbetsplatser. Atrium Ljungbergs rapport Hybriduniversum – flera framtider för arbetslivet (2021) visar att den här typen av frågor tidigt under pandemin stod högst upp på dagordningen för både medarbetare och företagsledare i Sveriges fyra största städer.

Mer än hälften inom tjänstemannasektorn uppgav att ett fokus på hälsa och välmående i planering av lokaler är viktigast för att känna sig stolt över arbetsplatsen. Detsamma gällde nära var fjärde företagsledare, som anser att fastighetsägare ska fokusera på hälsa och välmående i planering av kontor. Dessutom visade rapportens undersökningar att det var rum för preventiv hälsa – så som yogastudio, gym och återhämtningssal – som var allra mest intressant på kontoret i framtiden, av åtta alternativ.

Parallellt med att behovet av ökat fokus på välmående ökar inom arbetslivet, har forskning visat på de stigande ohälsotalen. I takt med att människor övergått till hemarbete under pandemin, visar till exempel en studie från Uppsala universitet att den mentala ohälsan har ökat kraftigt.*Under maj 2020 när många började jobba hemifrån såg även företagshälsan Previa hur sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa började öka. Sedan dess är siffrorna de högsta sedan bolaget började sina mätningar för tio år sedan.**

 

Mental hälsa allt viktigare

Ordet hälsa kan ha många olika innebörder, och framåt blir det viktigt att identifiera vad begreppet betyder för varje enskild arbetsplats. Enligt Fredrik Karlsson, som är grundare av Twitch Health som hjälper företag med proaktiva hälsolösningar, har definitionen gått från att enbart fokusera på fysisk hälsa, till att omfatta mental hälsa, social hälsa samt en bubblare i form av den existentiella hälsan.

– Medarbetare börjar förvänta sig att arbetsgivare ska prata om meningen med allt. Inte minst yngre generationer som delvis har en helt annan förväntan på arbetsgivaren, säger han.

Sissela Nutley, som är hjärnforskare och medförfattare till boken Hälsosegrar: Den vetenskapliga vägen till ett friskare liv, håller med om att arbetsgivare behöver ta större ansvar för att kompetensutveckla inom psykisk hälsa.

– Det är en förutsättning för att locka till sig yngre generationer; de vill ha prioritet på en hållbar arbetsplats med fokus på välmående, säger hon.

Förutom att en ny typ av verktygslåda utvecklas för att kunna handskas med frågor som ångest, sömnproblem eller oro, sker också anpassningar av själva kontoren för att till exempel främja hjärnvila, ge bättre möjligheter till utomhusarbete samt kunna erbjuda träningssalar för yoga och meditation. Hos de företag som kommit allra längst har allt från syrehalt till akustik anpassats för att skapa förutsättningar för mer välmående medarbetare.

I Atrium Ljungbergs rapport Hybriduniversum - Flera framtider för arbetslivet, beskriver bland annat New York-baserad arkitektkontoret CookFox hur viktigt det är att tänka på en helhet när det kommer till hälsa och välmående på kontoren. Grundaren Rick Cook jobbade med så kallad biofilisk design*** i byggnader redan på 1990-talet, och successivt har firman sett ett ökat intresse och behov. På deras kontor på Manhattan har de skapat ett slags ’levande biofiliskt labb’. Här kan medarbetare hjälpa till med takterrassens biodling, odla vilda blommor i takträdgården eller jobba vid något av borden som blickar ut över skyskraporna. Inomhus har enbart naturliga material använts och syftet är att de ska bidra till positiva biologiska effekter och boosta både immunförsvar och produktivitet. Här följer ljuset dygnsrytmen, färskt syre pumpas in i lokalerna och stort fokus har lagts vid akustik.

Den gröna takterrassen hos arkitektkontoret CookFox i New York. Foto: Eric Laignel

– Människor har blivit mer medvetna. Byggnader reflekterar våra värderingar, och företag måste fråga sig hur de attraherar talang. Byggnaden är en del av deras varumärke och publika ansikte. Ska de vara en vanlig byggnad med dålig belysning eller reflektera sin framtidsvision?, frågar sig företagets kommunikationsdirektör Jared Gilbert.

 

Vägen framåt

När normen kring handsprit, karantän och social distansering upphör, börjar den stora utmaningen för företagsledare. Frågan är nu hur de aktivt kan ta del av och förebygga sina medarbetares hälsa och välmående. 

På företagsgruppen ARC, som representerar konsulter, kreatörer och digitala experter, och som har vuxit från 70 till 700 medarbetare på fyra år, är det en prioritet att se till varje medarbetares behov. Här skapas mötesplatser för likasinnade baserat på vad man kopplar hälsa till. På företagets Slack finns till exempel en ARC studiogrupp som brinner för musik.

– Vi jobbar mycket med att inkludera personalen. På så sätt är vi konsulter till oss själva. Genom att individen engagerar sig får vi det att hända, säger Frida Lundh som är Chief People & Culture Officer.

En av nycklarna till att lyckas med sitt hälsoarbete framåt ligger just i att få med sig både medarbetare och ledning i ett långsiktigt arbete, menar även Fredrik Karlsson.

– Grunden handlar om att engagera ledningen och sätta en tydlig riktning för hälsoarbetet. Sedan behöver företaget berätta varför man gör den här satsningen, och vad individen vinner på det för att haka på, säger han och lägger till att det sedan krävs 3 +1 faktorer för att lyckas med hälsoinitiativ: Socialt stöd, enkelt och lustfyllt plus långsiktighet.  Det kan handla om allt från att företaget kommer överens om att ’vi mejlar inte varandra utanför de här tidsramarna’, till att skapa en norm kring walk-and-talk-möten.

– Det är viktigt att komma ihåg att hälsoarbetet inte sker över en natt, man måste nöta på, säger Fredrik Karlsson.

Fördjupning

Vill du fördjupa dig ännu mer i detta ämne? Titta på vårt webbinarium "Arbetsplats som hälsopalats?" där Sissela Nutley, hjärnforskare, Fredrik Karlsson, grundare Twitch Health, Frida Lundh, ARC, Chief People & Culture Officer, samt Johan Åkesson, omvärldsanalytiker, varumärkesstrateg och grundare av strategibyrån Hint, resonerar kring hur arbetsgivare bäst bör tackla hälsoarbetet framåt.

Vill du fördjupa dig i rapporten Hybriduniversum - Flera framtider för arbetslivet? Kika in här.

 

Fakta

*Uppsala Universitet: 1 500 personer i åldern 18–88 år svarade på forskarnas webbenkät mellan mitten av maj och mitten av juni 2020. 30 procent av deltagarna led av depression, jämfört med 10,8 procent i en jämförbar studie från 2013.

** I Previas analys ingår 156 000 medarbetare från 410 privata och offentliga organisationer över hela landet.

*** Biophilia som betyder kärlek till naturen handlar om att skapa inomhusmiljöer som tar människan närmare naturen. Forskning visar att implementering av element så som växter, ljus som imiterar dygnsrytm, och färskt syre – minskar stress och ökar prestation hos människor.