Freja Belin - Atrium Ljungberg
Freja Belin

Freja Belin

Affärsområde Fastighet / Service manager
Smedjegatan 2C, 131 54 Nacka, Sverige
Box 4200, 131 04 Nacka , Sverige

Fler medarbetare på Affärsområde Fastighet

A

Anette Karlsson

Affärsområde Fastighet / Kundserviceansvarig

Anton Drane

Fastighetsområde Hagastaden / Biträdande Teknisk förvaltare

Anders Murmark

Fastighetsområde Malmö / Fastighetschef

Aleksandra Siljegovic

Fastighetsområde Malmö / Förvaltare

Anna Hedar

Fastighetsområde Sickla / Floor Manager

Anders Brunström

Fastighetsområde Sickla / Driftchef

Anna Tångring

Fastighetsområde Södermalm / Förvaltare (vikariat)

Astrid Schaffer

Fastighetsområde Övriga Stockholm / Förvaltare

B

Bengt Evald

Fastighetsområde Uppsala / Drifttekniker

C

Camilla Klint

Affärsområde Fastighet / Chef Asset Management

Conny Larsson

Fastighetsområde Hagastaden / Fastighetsskötare

Christer Borg

Fastighetsområde Södermalm / Drifttekniker

Cecilia Lindgren

Fastighetsområde Södermalm / Förvaltare (föräldraledig)

D

Dick Lundin

Fastighetsområde Sickla / Drifttekniker

E

Eva Johansson

Fastighetsområde Sickla / Fastighetsskötare

Erika Wesslén

Kommunikation och marknad / Marknadsansvarig

Eva Fryxell

Teknikutveckling och digitalisering / Förvaltningsledare IT

F

Fredrik Öhrström

Fastighetsområde Malmö / Drifttekniker

Fredrik Ek

Fastighetsområde Sickla / säkerhets- och driftansvarig

H

Herman Ehn

Fastighetsområde Hagastaden / Förvaltare

Hugo Norin

Fastighetsområde Slakthusområdet / Drifttekniker

Hanna Widell

Kommunikation och marknad / Marknadsansvarig

I

Issam El-Mekawi

Fastighetsområde Malmö / Fastighetsskötare

Ingemar Pettersson

Fastighetsområde Uppsala / Fastighetsskötare

J

Jennie Kenani

Fastighetsområde Göteborg / Fastighetschef

Julius Bordowski

Fastighetsområde Malmö / Fastighetsskötare

Johan Mäkinen

Fastighetsområde Sickla / Drifttekniker

Jorge Rodriguez

Fastighetsområde Sickla / Fstighetsskötare

Joakim Olsson

Fastighetsområde Södermalm / Fastighetsskötare

Juha Kotilainen

Fastighetsområde Uppsala / Teknisk förvaltare

Jonny Samuelsson

Fastighetsområde Uppsala / Fastighetsskötare

K

Kristina Örvill

Fastighetsområde Södermalm / Fastighetschef

Kent Elmnert

Fastighetsområde Uppsala / Säkerhets- och driftansvarig

Karolina Cederholm

Fastighetsområde Uppsala / Förvaltare

Kristofer Burhamre

Fastighetsområde Uppsala / Fastighetsskötare

L

Leif Sturk

Fastighetsområde Sickla / Drifttekniker

M

Mattias Celinder

Affärsområde Fastighet / Affärsområdeschef Fastighet

Marina Ivanovic

Affärsområde Fastighet / Service manager teamleader

Mats Wallberg

Fastighetsområde Hagastaden / Drifttekniker

Mikael Eriksson

Fastighetsområde Hagastaden / Teknisk förvaltare

Michael Persson

Fastighetsområde Malmö / teknisk förvaltare

Mikael Gillerlöv

Fastighetsområde Sickla / Fastighetschef

Magnus Sundling

Fastighetsområde Sickla / Fastighetsskötare

Mikael Mustonen

Fastighetsområde Sickla / Fastighetsskötare

Magnus Liljedahl

Fastighetsområde Uppsala / Drifttekniker

Max Lantz

Fastighetsområde Övriga Stockholm / Fastighetschef

Maria Svensson

Kommunikation och marknad / Marknadsansvarig

N

Nenad Umicevic

Fastighetsområde Sickla / Drifttekniker

Noa Lindstedt

Fastighetsområde Slakthusområdet / Biträdande Teknisk förvaltare

P

Per Raquette

Fastighetsområde Malmö / Drifttekniker

Peter Thörnberg

Fastighetsområde Sickla / Teknisk förvaltare

Patrik Söderlund

Fastighetsområde Övriga Stockholm / Drifttekniker

Patrik Strand

Fastighetsområde Övriga Stockholm / teknisk förvaltare

Parvar Safari

Fastighetsområde Övriga Stockholm / Drifttekniker

Peter Jävert

Teknikutveckling och digitalisering / IT drift- och säkerhetstekniker

R

Robin Petersson

Fastighetsområde Hagastaden / Fastighetschef

Roger Olsson

Fastighetsområde Uppsala / Biträdande Teknisk förvaltare

S

Sabine Söderlind

Affärsområde Fastighet / Inköpare Förvaltning

Sebastian Frick

Fastighetsområde Göteborg / Drifttekniker

Stefan Hernodh

Teknikutveckling och digitalisering / Teknik- och energisamordnare

T

Tommy Bergman

Fastighetsområde Göteborg / Teknisk förvaltare

Tom Tarvainen

Fastighetsområde Hagastaden / Fastighetsskötare

Tina Nimhagen

Fastighetsområde Malmö / Floor manager

Tomas Pettersson

Fastighetsområde Malmö / Fastighetsskötare

Thomas Levander

Fastighetsområde Uppsala / Fastighetschef

Thomas Svan

Fastighetsområde Övriga Stockholm / Drifttekniker

Torgny Ahlfors

Teknikutveckling och digitalisering / it-tekniker

Ted Herngren

Teknikutveckling och digitalisering / Energicontroller

U

Ullamaj Klintmark

Fastighetsområde Sickla / Företagarcentrum

Ulf Ragnar

Fastighetsområde Södermalm / Fastighetsskötare

V

Viktor Walldén

Teknikutveckling och digitalisering / Chef Teknikutveckling och Digitalisering

Veronica Drakneid

Teknikutveckling och digitalisering / IT-supporttekniker

Å

Åke Björnholm

Fastighetsområde Hagastaden / Drifttekniker

Åke Reichard

Fastighetsområde Slakthusområdet / Fastighetschef