LEGO Group - Det gränslösa campuset - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Det gränslösa campuset

Efter fem års arbete har LEGO Groups campus i Billund, Danmark slagit upp dörrarna till sitt största bygge hittills. Lekfullhet, mänsklig hållbarhet och design som bryter normer är några av klossarna.

Från ovan ser det ut som ett gigantiskt legobygge – och i praktiken är det just det. Efter fem års planerande och konstruktion öppnade det ikoniska danska familjeföretaget sitt nya campus Brick by Brick i april 2022. Det var arkitektkontoret C.F. Møller Architects som fick uppdraget att tolka LEGO Groups värderingar i arkitektur, och resultatet består av åtta sammankopplade byggnader på över 54 000 kvadratmeter.

– Briefen vi fick från LEGO Group var ganska enkel. Det var mer ett manifest som baserades på LEGO Groups starka varumärkeslöften om planeten, människor, lek och partnerskap. De ville ha en byggnad med starka inflöden av dagsljus, mycket grönt, som var flexibel och som gav något tillbaka, säger Klaus Toustrup som är partner på C.F. Møller Architects och huvudansvarig för projektet.

Den arkitektoniska lösningen består av åtta överlappande byggnader, vilket gör att varje yta kan skalas upp och ned beroende på rådande situation. Exempelvis kan lokalerna anpassas till både aktivitetsbaserade och fasta  arbetsplatser, och olika avdelningar förs slumpmässigt samman genom smarta grepp i konstruktionen.

– Normalt sett har man en vertikal sammankoppling mellan byggnader med nödutgångar. Men i stället för att boxa in dem, är de del av en stor öppen yta. Dessa ytor är gemensamma, där LEGO Groups medarbetare ses för kaffe, har möten, källsorterar och orienterar sig i byggnaden. Varje trappa har en separat färg och form som refererar till rummen: limegrönt betyder till exempel community-yta, säger Klaus Toustrup som beskriver vikten av att LEGO Groups medarbetare från olika delar av företaget ska kunna mötas och skapa innovation. Introverta delar som ofta är mörka och tomma på människor blev plötsligt extroverta och öppna.

Navet i LEGO Groups huvudkontor i Billund, Danmark som öppnade i april 2022, är en trappa som löper genom hela byggnaden och guidar medarbetare genom de olika ytorna. Foto: Adam Mørk

Integrerad i byggnaden finns också ett ’People House’ som är en plats för kultur för medarbetare och deras familjer. Förutom bio, träning och wellness-rum, finns här ett gym som kan förändras till en konsertsal, ett fullt utrustat musikrum, och workshop-rum där besökare kan rita, dreja och arbeta med trä. Här finns också ett kök för medarbetares matklubbar, och ett hotell för företagets globala team när de är på besök.

I byggnaden finns många sociala ytor och medarbetare uppmanas att ägna sig åt kreativa aktiviter. Foto: Adam Mørk

Flödet i byggnaden är konstruerat likt en stad, med publika delar i byggnadens stora atrium som skapar ett centrum, och intima ytor med arbetsplatser desto längre in. Gator, torg, gårdsplan och kvarter formar ett myller av ytor för spontana möten, samtidigt som det skapar rum för kontemplation och inspiration i kombination med kopplingen till naturen. Här vävs exteriör och interiör samman genom byggnadens speciella struktur, där alla rum på något sätt vetter ut mot utomhusmiljöerna.

Förutom stora möjligheter till att arbeta utomhus på terrasser, finns också ett grönt tak som tar hand om regnvatten, takterrass med ett växthus, och trädgårdar där bland annat grödor till LEGO Groups egen medarbetarrestaurang odlas.

Enligt Klaus Toustrup är det inte rummen i sig som gör byggnaden, utan det är just en känsla av hur landskapet och interiören samspelar.

– I den här byggnaden finns inga gränser – det är något som ofta förbises i arkitektur, säger han.