Här utvecklar vi stadsmiljöer - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Här utvecklar vi stadsmiljöer

Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer på starka delmarknader i Sveriges tillväxtregioner; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Här skapar vi levande och trygga stadsmiljöer med en blandning av kontor, bostäder, handel, service och kultur. Vi tror starkt på innovation och utvecklandet av framtidens attraktiva platser. Och attraktiva stadsdelar består inte bara av byggnader. Det handlar lika mycket om vad som sker inuti och mellan husen.

Stockholmsområdet

Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Här pågår och planeras ett 30-tal större stadsutvecklingsprojekt där Atrium Ljungberg är delaktig i flera, bland annat Sickla, Slussen, Hagastaden och Slakthusområdet. Stockholm står för runt 70 procent av Atrium Ljungbergs kontrakterade årshyra och vi finns även på starka delmarknader såsom Medborgarplatsen, City, Kista, Sundbyberg, och Liljeholmen.

Göteborg

I Göteborg är Atrium Ljungbergs fastighetsbestånd fokuserat till Lindholmen. Lindholmen har utvecklats från ett gammalt varvsområde till Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område och är en viktig knutpunkt för den växande staden.

Malmö

Malmö har ett strategiskt läge i Öresundsregionen, är en stark tillväxtort och en stad med historia och själ. Regionen är en av Nordens största arbetsmarknader med hela 3,8 miljoner invånare. Här äger vi stadskvarteret Mobilia samt flera fastigheter vid Möllevången – en av Malmös mest spännande kulturella mötesplatser och en naturlig knutpunkt i staden.

Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och kommunen har en befolkningstillväxt om drygt 5 000 personer per år. Uppsala är en av våra viktigaste delmarknader och står idag för 15 procent av vår kontrakterade årshyra. Vi fokuserar vår verksamhet till Uppsala city och Gränbystaden som vi utvecklar till Uppsalas andra stadskärna.