Generation Pep - för barn och ungas hälsa - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Generation Pep - för barn och ungas hälsa

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag.

Detta vill vi vara med och förändra!

Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet. Samarbetet med Generation Pep är ett viktigt steg i vårt arbete med hållbar stadsutveckling där hälsoperspektivet, framför allt för barn och unga, är i fokus. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Läs mer om Generation Pep