Årsredovisning 2002 - Atrium Ljungberg

Årsredovisning 2002

LjungbergGruppen AB:s årsredovisning för 2002 är klar för distribution.
Årsredovisningen distribueras till aktieägarna och kan beställas av bolaget. Årsredovisningen finns även tillgänglig som pdf-fil på bolagets hemsida www.ljungberggruppen.se

LjungbergGruppen AB (publ)
Ulf Holmlund

Ytterligare information lämnas av Ulf Holmlund, VD, tel: 08/610 19 00, 0730/26 19 38

wkr0001.pdf