Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2005 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2005

Koncernens nettoomsättning uppgick till 160 Mkr (171). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 32,9 Mkr (36,5). Årets resultat uppgick till 73,6 Mkr (26,5), vilket motsvarar 4,77 kr/aktie (1,72). Hyresintäkterna uppgick till 103 Mkr (115), vilket på årsbasis motsvarar 412 Mkr. För 2004 uppgick hyresintäkterna till 461 Mkr. Under perioden har fastighetsbeståndet i Södertälje sålts för 425 Mkr. LjungbergGruppen AB (Publ) Bilaga: Delårsrapport 8 sidor.

wkr0010.pdf