Årsredovisning 2005 - Atrium Ljungberg

Årsredovisning 2005

LjungbergGruppens årsredovisning för 2005 är klar för distribution.

Årsredovisningen distribueras till aktieägarna samt kan beställas via LjungbergGruppens huvudkontor 08-610 19 00 och hemsida www.ljungberggruppen.se. På bolagets hemsida finns årsredovisningen tillgänglig i pdf och inom kort även i interaktiv version. Stockholm 2006-03-16 LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf
wkr0018.pdf