Bokslutskommuniké 2005 - Atrium Ljungberg

Bokslutskommuniké 2005

• Årets resultat efter skatt uppgick till 497,1 Mkr (199,9) vilket motsvarar 33,34 kr/aktie (12,94). • Resultat efter finansiella poster, exkl. fastighetsförsäljningar och värdeförändringar, uppgick 175,2 Mkr (174,8). Tidigare lämnad prognos var 145 Mkr exklusive orealiserade värdeförändringar. • Resultat från fastighetsförsäljningar uppgick till 13,4 Mkr (0) och värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter till 415,0 Mkr (102,4). • Fastigheternas direktavkastning uppgår, baserat på driftsnettonivån första kvartalet 2006 och bedömt marknadsvärde exklusive byggrätter och mark, till 6,6 procent. • Styrelsen föreslår en utdelning med 5,50 kr/aktie (4,50). Stockholm 2006-02-24 LjungbergGruppen AB (publ) Styrelsen

wkr0010.pdf