Årsredovisning 2006 - Atrium Ljungberg

Årsredovisning 2006

LjungbergGruppens årsredovisning 2006 är klar för distribution.

Årsredovisningen distribueras till aktieägarna samt kan beställas via LjungbergGruppens huvudkontor tel: 08-615 89 00 och hemsida www.ljungberggruppen.se.

På hemsidan finns även årsredovisningen i pdf samt inom kort även i interaktiv version.


Stockholm 2007-03-19
LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf
wkr0003.pdf