Bokslutskommuniké 2006 - Atrium Ljungberg

Bokslutskommuniké 2006

• Den 17 oktober 2006 förvärvade LjungbergGruppen samtliga aktier i Atrium Fastigheter. Koncernens resultat och nyckeltal nedan inkluderar Atriums verksamhet från och med den 17 oktober.

• Årets resultat efter skatt uppgick till 1.557 Mkr (497) vilket motsvarar 84,64 kr/aktie (33,34).

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 2.155 Mkr (604).

• Resultat från fastighetsförsäljningar uppgick till 0 Mkr (13) och värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter uppgick till 1.881 Mkr (415).

• Resultat efter finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljningar och värdeförändringar, uppgick till 274 Mkr (175).

• Styrelsen föreslår en utdelning med 6,50 kr/aktie (5,50).

• Styrelsen föreslår en aktiesplit 4:1.

wkr0019.pdf