Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 1.332 Mkr (574)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 807,4 Mkr (316,9)

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 701,4 Mkr (228,1), vilket motsvarar 5,38 kr/aktie (3,89)

• I periodens resultat efter skatt ingår fastighetsförsäljningar med 90 Mkr. De sålda fastigheterna värderades vid årsskiftet till 500 Mkr.

• För helåret 2007 bedöms resultat efter skatt uppgå till 780 Mkr, vilket är en ökning med 50 Mkr. Resultat efter finansiella poster, exklusive värdeförändringar, väntas oförändrat uppgå till 550 Mkr. Värdeförändringar och fastighetsförsäljningar under fjärde kvartalet har inte inkluderats i prognosen.

• Den goda försäljningsutvecklingen inom handeln har medfört att bolagets regionala köpcentrum har haft en stark försäljningstillväxt.

• Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent (2006-12-31, 94 procent).

• Valberedning inför årsstämman 2008 har inrättats. Lars Öhrstedt, AFA, har utsetts till valberedningens ordförande. Övriga ledamöter är Johan Held, KP Pension och Försäkring, Laszlo Kriss, Konsumentföreningen Stockholm, Johan Ljungberg samt Ola Holmström. Mer information om valberedningens arbete kommer inom kort att finnas på bolagets hemsida, www.atriumljungberg.se.Stockholm 2007-10-19
LjungbergGruppen AB (publ)
under namnändring till Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0035.pdf