Årsredovisning Atrium Ljungberg 2009 - Atrium Ljungberg

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2009

Atrium Ljungbergs årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.atriumljungberg.se. Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare i mitten av vecka 12. Den kan även beställas via Atrium Ljungbergs webbplats www.atriumljungberg.se och via huvudkontoret tel. 08- 615 89 00. Stockholm 2010-03-15 Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0011.pdf
wkr0013.pdf