Bokslutskommuniké 2009 - Atrium Ljungberg

Bokslutskommuniké 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 1 980 mkr (1 855) • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 052,0 mkr (934,9) • Resultat före värdeförändringar uppgick till 667,4 mkr (537,2) • Orealiserade värdeförändringar uppgick till -523,0 mkr (-1 202,1) • Resultat efter skatt uppgick till 186,9 mkr (-402,4), vilket motsvarar 1,44 kr/aktie (-3,09) • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 087 mkr (1 223) • Belåningsgraden uppgick till 45,6 procent (43,8) • Styrelsen föreslår en utdelning med 2,25 kr/aktie (2,00) – Vi levererar ett starkt resultat och överträffar vår prognos trots de fastighetsförsäljningar som gjorts under året, säger VD Anders Nylander. Vi klarar också att hålla en hög investeringstakt som kommer att ge en långsiktigt god avkastning. Även under 2010 kommer vi att investera över 1 miljard i egna utvecklingsprojekt. Flera projekt har redan kommit långt och är i huvudsak uthyrda. Stockholm 2010-02-24 Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0011.pdf
wkr0013.pdf