Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010

•          Nettoomsättningen uppgick till 936 mkr (997)

•          Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till
           495,7 mkr (522,1)

•          Resultat före värdeförändringar uppgick till 315,0 mkr (317,9)

•          Orealiserade värdeförändringar uppgick till 134,5 mkr (-274,8)

•          Realiserade värdeförändringar uppgick till 15,6 mkr (0,0)

•          Resultat efter skatt uppgick till 370,2 mkr (28,8) vilket motsvarar 
             
2,84 kr/aktie (0,22)

•          Investeringar i egna fastigheter uppgick till 466 mkr (484)

•          Prognosen för 2010 uppgår till 610 mkr för resultat före
           värdeförändringar och skatt

 

- Jag är nöjd över att vårt resultat före värdeförändringar är oförändrat, då vi förra året gjorde fastighetsförsäljningar som påverkar årets driftöverskott, kommenterar VD Anders Nylander.
Vi märker en ökad efterfrågan på både kontors- och handelslokaler, vilket är mycket positivt. Våra påbörjade utvecklingsprojekt kan nu slutföras i snabb takt och flera nya projekt kommer dessutom att starta inom kort.

Stockholm 2010-07-09
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf
wkr0007.pdf