Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010

• Nettoomsättningen uppgick till 485 mkr (495) • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 240,4 mkr (260,1) • Resultat före värdeförändringar uppgick till 146,4 mkr (161,3) • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 0,0 mkr (-111,0) • Resultat efter skatt uppgick till 106,1 mkr (37,9) vilket motsvarar 0,82 kr/aktie (0,29) • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 197 mkr (211) • Belåningsgraden uppgick till 45,7 procent (45,0)

– Jag ser tendenser till en förbättrad lokalefterfrågan, vilket märks tydligast på våra stora handelsplatser, kommenterar VD Anders Nylander. Det ger styrka i våra större handelsprojekt som redan i ett tidigt skede är fullt eller nästan fullt uthyrda. Flera av projekten invigs under 2010. De kommer att ge oss ökade hyresintäkter under slutet av 2010 och 2011 och en långsiktigt god avkastning. Stockholm 2010-04-23 Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0011.pdf
wkr0013.pdf