Årsredovisning Atrium Ljungberg 2010 - Atrium Ljungberg

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2010

Atrium Ljungbergs årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.atriumljungberg.se.

Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare i mitten av vecka 12. Den kan även beställas via Atrium Ljungbergs webbplats www.atriumljungberg.se och via huvudkontoret tel. 08- 615 89 00, fax 08-615 89 99 eller info@atriumljungberg.se.


Stockholm 2011-03-07
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0001.pdf
wkr0002.pdf