Bokslutskommuniké 2010 - Atrium Ljungberg

Bokslutskommuniké 2010

•   Nettoomsättningen uppgick till 1 936 mkr (1 980) varav hyresintäkter uppgick till 1 614 mkr (1 656) •   Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 029,5 mkr (1 052,0). Rensat för sålda fastigheter har driftöverskottet ökat med 4 procent •   Resultat före värdeförändringar uppgick till 668,6 mkr (667,4), vilket överträffar senast lämnade prognos på 640 mkr •   Värdeförändringar uppgick till 522,4 mkr (-574,6) •   Resultat efter skatt uppgick till 915,5 mkr (186,9), vilket motsvarar 7,03 kr/aktie (1,44) •   Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 047 mkr (1 087) •   Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (93), inklusive projektfastigheter •   Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,40 kr/aktie (2,25)


– Det har varit både ett händelserikt och framgångsrikt år och jag är glad över att vi åter igen gör ett bra resultat före värdeförändringar och klart överträffar vår lämnade prognos, kommenterar VD Anders Nylander. Vi har fullföljt ett antal stora projekt och bland annat satt två nya handelsplatser på kartan, Port73 i Haninge och Igor i Västerås. Vi har också påbörjat flera projekt som till exempel en stor utbyggnad av Mobilia i Malmö och nya kontorshus för Intrum Justitia och AkzoNobel i Sickla.
Sammantaget ger våra starka projekt och goda kundrelationer oss en positiv tro på framtiden.

Stockholm 2011-02-17
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf
wkr0007.pdf