Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 1 009 mkr (936) varav hyresintäkter uppgick till 833 mkr (793). · Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 531,9 mkr (495,7). · Resultat före värdeförändringar uppgick till 344,3 mkr (315,0). · Orealiserade värdeförändringar uppgick till 199,2 mkr (134,5). · Resultat efter skatt uppgick till 404,7 mkr (370,2) vilket motsvarar 3,11 kr/aktie (2,84). · Investeringar i egna fastigheter uppgick till 486 mkr (466). · Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2010-12-31, 94 procent), inklusive projektfastigheter. · Prognosen för 2011 uppgår till 630 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

- Vår höga investeringstakt fortsätter och det är mycket glädjande att vi nu kan starta ytterligare ett stort projekt - Kvarteret NOD i Kista, som kommer att tillföra nya och spännande verksamheter till Kista. Vi märker en tydlig ökning i efterfrågan på kontorslokaler och aktivitetsnivån i våra affärsdiskussioner är hög. Prognosen för 2011 motsvarar våra förväntningar med en positiv effekt från färdigställda projekt. Vi har också lyckats begränsa effekterna av stigande marknadsräntor, kommenterar VD Ingalill Berglund.


Stockholm 2011-07-08
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf
wkr0006.pdf