Årsredovisning Atrium Ljungberg 2012 - Atrium Ljungberg

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2012

Atrium Ljungbergs årsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig på vår webbplats www.atriumljungberg.se.

Årsredovisningen kommer under mitten av vecka 13 att distribueras till aktieägare som önskat en tryckt version. Den kan även beställas via Atrium Ljungbergs webbplats www.atriumljungberg.se och via huvudkontoret tel. 08- 615 89 00, fax 08-615 89 99 eller info@atriumljungberg.se.


Nacka, 2013-03-11
Atrium Ljungberg AB (publ)

Atrium Ljungberg Årsredovisning 2012
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 130311