Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

  • Nettoomsättningen ökade till 1 172 mkr (1 030) varav hyresintäkter ökade till 970 mkr (909).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (2012-12-31, 95 procent), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 629,0 mkr (604,8).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 395,0 mkr (356,3).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 141,5 mkr (244,5). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 312,9 mkr (21,3).
  • Periodens resultat ökade till 664,7 mkr (365,8), vilket motsvarar 5,11 kr/aktie (2,81).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 613 mkr (700).
  • Prognosen för 2013 uppgår till 790 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.
     

– Jag kan glädjande summera ett bra första halvår för Atrium Ljungberg i ett marknadsläge som närmast kan beskrivas som avvaktande. Vi redovisar både en ökad omsättning och ett förbättrat driftöverskott för det första halvåret. Lyckosamma uthyrningar i Port73 och Mobilia har påverkat nettouthyrningen positivt och till hösten invigs dessa handelsprojekt med ett väsentligt ökat utbud av både handel, restauranger och service, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Nacka 2013-07-09
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport Atrium Ljungberg jan-juni 2013
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 130709 Delårsrapport jan-juni 2013