Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013

  • Nettoomsättningen ökade till 1 752 mkr (1 555) varav hyresintäkter ökade till 1 445 mkr (1 368).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (2012-12-31, 95 procent), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 959,4 mkr (931,7).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 616,2 mkr (566,2).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 41,5 mkr (244,5). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 341,2 mkr (-126,6).
  • Periodens resultat ökade till 855,7 mkr (454,5), vilket motsvarar 6,57 kr/aktie (3,49).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 942 mkr (1 047).
  • Prognosen för 2013 uppgår oförändrat till 790 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

- Det tredje kvartalet fortsatte med bra tillväxt i vår löpande förvaltning och såväl driftöverskott som resultat före värdeförändringar förbättrades jämfört med i fjol. Tilltron till marknaden har ökat och vi märker en större efterfrågan på lokaler på våra kontorshyresmarknader. AkzoNobel bryter sitt hyreskontrakt i Sickla vilket leder till en nedskrivning av fastighetsvärdet. Jag bedömer i övrigt utsikterna för 2013 som goda och vår resultatprognos är oförändrad, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Nacka 2013-10-18
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport jan-sept 2013
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 131018 Delårsrapport jan-sep 2013