Atrium Ljungbergs årsredovisning och... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2017 finns tillgänglig på bolagets webbplats

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig via bolagets webbplats, www.al.se.

I slutet av vecka 12 kommer den tryckta versionen att distribueras till aktieägare som har önskat en tryckt version. Års- och hållbarhetsredovisningen kan även beställas genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@al.se.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen från och med i slutet av mars.

Nacka, 2018-03-07
Atrium Ljungberg AB (publ)

Årsredovisning 2017
Pressmeddelande Atrium Ljungberg

Ladda ner bild