Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Jag är både stolt och glad över den avsiktsförklaring som Atrium Ljungberg tecknat med Stockholms stad avseende Slakthusområdet. Vår vision är att området ska bli hela Stockholms mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

– Vi levererar ett stabilt resultat, har en stark finansiell ställning med en låg belåningsgrad och en fantastisk snittränta på 1,4 procent. Vi har musklerna att förverkliga vår intressanta projektportfölj, avslutar Annica Ånäs.

 • Nettoomsättningen ökade till 1 968 mkr (1 890) varav hyresintäkter ökade till 1 799 mkr (1 786). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,6 procent.

 • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2018-01-01, 95), inklusive projektfastigheter.

 • Nettouthyrningen uppgick till 116 mkr (11) varav 83 mkr (41) avsåg projektfastigheter.

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 254 mkr (1 246). Överskottsgraden var oförändrad 70 procent (70).

 • Resultat före värdeförändringar ökade till 937 mkr (909).

 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 1 390 mkr (1 688). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 27 mkr (136).

 • Periodens resultat uppgick till 2 151 mkr (2 162), vilket motsvarar 16,25 kr/aktie (16,23).

 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 176 mkr (1 171).

 • Förvärv av fastigheter uppgick till 167 mkr (1 823).

 • Försäljning av fastigheter uppgick till 127 mkr (-).

 • Prognosen för 2018 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värde­förändringar. Resultatet efter skatt bedöms uppgå till 2 390 mkr, motsvararande 18,09 kr/aktie.

Nacka, 2018-10-19
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport jan-sep 2018
Pressmeddelande Atrium Ljungberg Q3

Ladda ner bild