Atrium Ljungbergs års- och hållbarhets-redovisn... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungbergs års- och hållbarhets-redovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets webbplats

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig via bolagets webbplats, www.al.se.

I slutet av vecka 12 kommer den tryckta versionen att distribueras till aktieägare som har önskat en tryckt version. Års- och hållbarhetsredovisningen kan även beställas genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@al.se.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen från och med i slutet av mars.

Nacka, 2019-02-28 
Atrium Ljungberg AB (publ)

Års- och hållbarhetsredovisning 2018
Pressmeddelande

Ladda ner bild