Bokslutskommuniké 2018 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bokslutskommuniké 2018

– 2018 var ett intensivt år, aldrig tidigare har vi genomfört så många stora affärer. Resultatet var det bästa i Atrium Ljungbergs historia, kommenterar Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Vi har en stor projektportfölj som möjliggör framtida investeringar om 17 miljarder kronor och därmed en fortsatt god tillväxt i bolaget, avslutar Annica Ånäs.
 

 • Nettoomsättningen ökade till 2 629 mkr (2 563) varav hyresintäkter ökade till 2 412 mkr (2 389). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 2,9 procent.

 • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (95), inklusive projektfastigheter.

 • Nettouthyrningen ökade till 144 mkr (40) varav 92 mkr (59) avsåg projektfastigheter.

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 648 mkr (1 647). Överskottsgraden minskade till 68 procent (69).

 • Resultat före värdeförändringar ökade till 1 214 mkr (1 180).

 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 2 516 mkr (1 817). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -70 mkr (121).

 • Periodens resultat ökade till 3 453 mkr (2 559), vilket motsvarar 26,15 kr/aktie (19,21).

 • Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 758 mkr (1 593).

 • Förvärv av fastigheter uppgick till 1 727 mkr (2 265).

 • Försäljning av fastigheter uppgick till 2 662 mkr (868).

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,85 kr/aktie (4,50).

 • Prognosen för 2019 uppgår till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar.  Resultat efter skatt bedöms uppgå till 940 mkr, motsvarande 7,21 kr/aktie.

 • I februari 2019 fattade styrelsen beslut om nya finansiella mål.

Nacka, 2019-02-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

Bokslutskommuniké 2018
Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2018

Ladda ner bild