Delårsrapport januari-mars 2019 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari-mars 2019

– Jag är stolt över att vi har utvecklat vår framtida projektportfölj och därmed kunna höja vårt investeringsmål till två miljarder kronor i egna fastigheter per år, kommenterar Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

– Vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden, vilket avspeglar sig i denna rapport. Vi levererar ett stabilt resultat, avslutar Annica Ånäs. 

  • Nettoomsättningen ökade till 665 mkr (656) varav hyresintäkter ökade till 633 mkr(601). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 5,6 procent.

  • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (94), inklusive projektfastigheter.

  • Nettouthyrningen uppgick till -33 mkr (10) varav 10 mkr (3) avsåg projektfastigheter.

  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 427 mkr (409). Exklusive effekten av införandet av IFRS 16 uppgick driftöverskottet till 420 mkr (409). Överskottsgraden minskade till 66 procent (68).

  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 306 mkr (309).

  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 148 mkr (499). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -160 mkr (-2).

  • Periodens resultat uppgick till 220 mkr (618), vilket motsvarar 1,69 kr/aktie (4,64).

  • Investeringar i egna fastigheter ökade till 398 mkr (364).

  • Prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 940 mkr, motsvarande 7,22 kr/aktie.

Nacka, 2019-04-12
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport jan-mar 2019
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 190412 Delårsrapport jan-mar 2019

Ladda ner bild