Atrium Ljungberg tecknar ramavtal - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg tecknar ramavtal

Atrium Ljungberg har tecknat ett femårigt avtal med KONE. Ramavtalet gäller installation av nya hissar. Ett separat ramavtal har även tecknats för drift och service av redan installerade hissar, rulltrappor, dörrar och portar. Avtalet trädde i kraft den 1 november.

- Vi har ett stort förtroende för KONE som partner och är glada över det här strategiskt långsiktiga samarbetet. KONEs fokus på innovation och hållbarhet ligger helt i linje med våra värderingar om hållbarhet, innovativt tänkande och levande stadsmiljöer, säger Jonas Törnell, inköpsansvarig på Atrium Ljungberg. Målet med samarbetsavtalet är att tillhandahålla driftsäkra hissar med god service till våra hyresgäster och dessutom minska energi- och driftskostnaderna  i våra fastigheter.