Atrium Ljungberg rankat som det sjunde mest... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg rankat som det sjunde mest jämställda börsbolaget

Enligt AllBrightrapporten rankas Atrium Ljungberg på sjunde plats på listan över bolag som har en ledningsgrupp som ligger inom spannet för jämn könsfördelning.

Stiftelsen AllBright arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Varje år släpps AllBrightrapporten som granskar jämställdheten i börsbolagen. I årets rapport som nyligen släppts placeras 39 av börsens 298 bolag på AllBrights gröna lista; bolag som har en ledningsgrupp som ligger inom spannet för jämn könsfördelning. Atrium Ljungberg har varit på gröna listan i fyra år i rad och klättrar i år till en 7:e plats.

Totalt är 13 procent av börsbolagen jämställda, vilket är två procentenheter mer än föregående år. Endast 17 av de 298 börsbolagen har en kvinnlig vd, varav fyra finns i fastighetsbranschen. Fastighetsbranschen är glädjande nog också den bransch som är mest jämställd totalt enligt rapporten. 

Läs hela rapporten här.