Träffa oss i Almedalen - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Träffa oss i Almedalen

För tredje året i rad är vi partner i Fastighetsnytts event Business Arena Almedalen, fastighetsbranschens mötesplats under Almedalsveckan.

Kom och möt oss på restaurang Supper på Burmeister. Vi deltar bland annat i följande tre seminarier på Business Arena Almedalen:

Tisdag 4 juli kl. 13.45
Hur skapas en hållbar stadsdel?

När nya områden planeras finns många faktorer att ta hänsyn till. Boende för unga och äldre, skolor, vård, förutsättningar för en hållbar transportinfrastruktur och handel. Hur kan företag samverka för att skapa en miljö som blir hållbar ur alla vinklar? Vad bör man tänka på när man planerar ett nytt område?

Deltagare från Atrium Ljungberg är Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig.

Tisdag 4 juli kl. 15.15
Stadsplanering för social hållbarhet – hur får man in de mjuka värdena?

Att man behöver planera för att skapa social sammanhållning kan nog de flesta kommuner skriva under på, men hur går det till? En viktig pusselbit är den politiska viljan, att våga göra saker lite annorlunda för att lyckas vända en negativ utveckling.

Deltagare från Atrium Ljungberg är Annica Ånäs, vd.
 

Torsdag 6 juli kl. 10.30
Stadsplanering – hur viktig är den politiska förankringen?

I fastighetsbranschen har boexpon en funktion, att testa nytt, skapa prototyper, utmana och sätta ribban för framtidens stadsutveckling. Då är det av största vikt att det finns en politisk backning och en tjänstemannakompetens och kvalitetstänk som implementeras från dag ett. Hur skapar man prototypen som ska stå i hundra år och hålla högsta möjliga kvalitet? Vad kan vi lära oss av gamla boexpon och vad har nuvarande och framtida projekt för insikter att ge oss?

Deltagare från Atrium Ljungberg är Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation

 

Se hela programmet: http://www.businessarena.nu/arenor/almedalen/