Atrium Ljungberg rankas högt i internationell... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg rankas högt i internationell jämställdhetsundersökning

Organisationen Equileap har undersökt jämställdhetsarbetet hos 3 000 bolag i 23 länder. Atrium Ljungberg placeras på Top 200-listan som precis har offentliggjorts.

Equileap är en organisation vars syfte är att påskynda framsteg mot jämställdhet. De tar bland annat fram rapporten "Gender Equality Global Report & Ranking", där de tittar på totalt 19 kriterier, bland annat jämställdhet mellan könen hos ledning och övriga medarbetare, jämställd ersättning och balans mellan arbetsliv och fritid.

I 2018 års rapport placerar sig Atrium Ljungberg på Top 200 av de 3 000 bolag som undersökts. Sverige rankas som det sjunde mest jämställda landet av de 23 som är med i rapporten. 

Läs mer i rapporten från Equileap