Två nya roller när Atrium Ljungberg kraftsamlar... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Två nya roller när Atrium Ljungberg kraftsamlar sin etableringsavdelning

Atrium Ljungberg förändrar sin organisation inom uthyrning och etablering. Uthyrning av kontor och handel, som tidigare låg i två separata grupper, slås nu samman till en gemensam och stark etableringssavdelning som aktivt deltar i arbetet att skapa attraktiva stadsmiljöer.

Charlotta Gustafson, idag etableringschef handel, kommer från och med den 1 april tillträda som etableringschef för den nya avdelningen med ett team på cirka tolv personer. Petter Klingofström, tidigare etableringschef kontor, har redan börjat sin nya roll som Senior Leasing Advisor med fokus på uthyrningsarbete riktad mot stora företag och offentliga verksamheter.

- Med en gemensam grupp av specialister inom både kontor och handel kan vi hitta synergier i uthyrningsarbetet och dra nytta av varandras kompetenser, säger Monica Fallenius affärsområdeschef på Transaktion och etablering.  Med ett sammanslaget team och en satsning på en mer proaktiv storkundsbearbetning kommer vi kunna tillgodose kundernas behov på ett bättre sätt, möta framtidens utmaningar och nå våra tillväxtmål, avslutar Monica.