Förändring i Atrium Ljungbergs bolagsledning - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Förändring i Atrium Ljungbergs bolagsledning

Atrium Ljungberg utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och organisation för att möta omvärldens och marknadens krav. Som ett led i detta kommer nuvarande affärsområde Transaktion och leasing att delas upp mellan andra affärsområden inom bolaget och därmed försvinner rollen affärsområdeschef Transaktion och leasing. Den största förändringen består i att leasingavdelningen knyts till affärsområdet Fastighet för att på så sätt skapa ett ännu närmare samarbete i uthyrningen. Transaktionsavdelningen knyts direkt till vd.

Monica Fallenius anställdes som affärsområdeschef för Transaktion och leasing år 2016. I och med förändringen har hon valt att omedelbart lämna sin anställning i bolaget. 

– Vi tackar Monica för allt engagemang och bidrag till bolagets utveckling och jag önskar henne all lycka med framtida uppdrag, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. 

Efter förändringen består bolagsledningen av:
Annica Ånäs, vd
Martin Lindqvist, cfo
Mattias Celinder, affärsområdeschef Fastighet
Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling
Angela Berg, affärsområdeschef Projekt
Helena Martini, affärsområdeschef HR

Nacka, 2019-11-08
Atrium Ljungberg AB (publ)


Pressmeddelande (pdf)