Ingen konflikt mellan Eriks Gondolen och Atrium... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Ingen konflikt mellan Eriks Gondolen och Atrium Ljungberg

Katarinahuset vid Slussen kommer att genomgå en större ombyggnation och renovering, som kommer att vara så omfattande att det under denna period inte går att bedriva verksamhet på platsen. Därför är Eriks Gondolens hyresavtal uppsagt. Sedan en tid pågår en förhandling mellan Atrium Ljungberg och Gondolen om framtiden och båda har en gemensam ambition att restaurangen ska flytta tillbaka till Katarinahuset när renoveringen är klar.

 Vi har ingen konflikt med vår hyresvärd, däremot pågår det förhandlingar om framtiden. Men jag vill understryka att Eriks Gondolen och Atrium Ljungberg har ett gott samarbete och en gemensam ambition att finna bra lösningar för båda parter både i närtid och långsiktigt, säger Anna Lallerstedt, ägare av Eriks Gondolen.

Fastigheten uppfördes i etapper mellan 1909 och 1936. Fastigheten är i stort behov av renovering och Atrium Ljungbergs mål är att skapa en attraktiv miljö som bidrar till helheten i nya Slussen.  

 Vi uppskattar verkligen Eriks Gondolen som är en institution i restaurangstockholm. Vi har en bra dialog och en gemensam målsättning att hitta en bra lösning för restaurangen även framåt, säger Mattias Celinder, affärsområdeschef fastighet på Atrium Ljungberg.