Kommentarer till felaktiga uppgifter i Dagens... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Kommentarer till felaktiga uppgifter i Dagens Industri, 29/4

Dagens upplaga av Dagens Industri innehåller en artikel och en analys av Atrium Ljungbergs aktie. Tyvärr innehåller artikeln flera faktafel. Exempelvis anger DI att Atrium Ljungberg äger handelsplatsen Nacka Forum, vilket inte stämmer. Vidare att vi bygger 70 000 nya kvadratmeter handel (i Q1 rapporterade vi ny- och ombyggnationer om 28 200 kvm handelsyta varav 7 200 kvm avser Tapetfabriken, vilket är ett hotell) samt att våra hyresintäkter uppgår till 38 miljarder. I realiteten uppgår det kontrakterade hyresvärdet till 2,6 miljarder kronor.

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter om totalt 1 129 000 kvadratmeter uthyrbar area med ett fastighetsvärde om 44 miljarder kronor. Vårt fokus är att utveckla attraktiva fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, med fokus på Stockholmsområdet som står för 72 procent av den totala årshyran. 47 procent av den kontrakterade årshyran avser kontorsfastigheter och 26 procent avser handel, inte 40 procent som anges i texten.

Atrium Ljungberg har idag en projektportfölj med pågående projekt om 3,7 miljarder kronor och en möjlig projektportfölj som motsvarar 17 miljarder kronor, där 46 procent avser utveckling av kontorsfastigheter, 40 procent bostäder, 12 procent handel och 2 procent utbildning. Vi har en diversifierad projektportfölj vilket är en viktig del i vår strategi och borgar för vår framtida tillväxt.

Dagens Industris redaktion är medvetna om felaktigheterna och uppger att de kommer att göra en rättelse i tisdagens upplaga av tidningen.