Atrium Ljungberg och RISE vill flytta gränserna... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg och RISE vill flytta gränserna för hållbarhet och cirkularitet inom stadsutveckling

Atrium Ljungberg och RISE inleder nu ett samarbete i Sickla, Stockholm, för att sätta en ny standard för hållbar och idédriven stadsutveckling. Atrium Ljungberg utvecklar Sickla från industriområde till en levande stadsdel med en blandning av arbete, boende, handel, utbildning och kultur. Fram till 2030 ska ytterligare 7000 arbetsplatser och 2000 bostäder utvecklas. Nu skapas en innovationshub för samverkan inom hållbarhet, där forskare, företag och andra organisationer kan testa och tillämpa innovativa lösningar i full skala.

– Det är en unik möjlighet för RISE att som forskningsinstitut få använda en hel stadsdel som innovationsmiljö. Atrium Ljungbergs område i Sickla är lika stort som Gamla stan och vår gemensamma ambition är att platsen ska vara en internationell föregångare i hållbar stadsutveckling. Att vi som innovationspartner här får samla aktörer som går i täten för hållbart byggande och därigenom påskynda omställning är ett stort framsteg. Tillsammans med Atrium Ljungberg och andra aktörer kommer vi att kunna testa och tillämpa framtidens systemlösningar i full skala, säger Carina Carlman, arkitekt SAR/MSA och forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

I samarbetet deltar Atrium Ljungberg, RISE, Nacka kommun och Stockholm Green Innovation District. Med initiativet bjuds människor, organisationer och företag som är drivande i klimatomställningen in till Sickla. Ambitionen är att skapa en plats för dialog, kunskapsutbyte och synergier och att tillsammans skapa innovationslösningar, allt i takt med att Sickla utvecklas.

Genom att kroka arm med ledande forskare och innovationsföretag vill vi flytta gränserna inom energi- och resursfrågor och sträva efter cirkulära system. Med en innovationshub i Sickla kommer vi kunna driva världsledande utveckling och testa lösningar i skala 1:1 på en fysisk plats. Samverkan med andra är en förutsättning för att skapa hållbar stadsutveckling – på riktigt, säger Johanna Gattberg, affärsstrateg på Atrium Ljungberg.

Ambitionen för initiativet i Sickla har sammanfattats i fem punkter:

  • Samarbete med andra för driva utveckling
  • Attrahera kompetens och främja hållbar livsstil
  • Vara en öppen och innovativ systemdemonstrator
  • Utveckla och bygga resurseffektivt och cirkulärt
  • Skapa en energimässigt självständig stad

Sicklas strategiska läge som brygga mellan Stockholms innerstad och Nacka gör området oerhört spännande att utveckla. Projektet omfattar såväl ny som befintlig bebyggelse, där vi ser fram emot att den höga ambitionen kring hållbarhet artikuleras och vävs in i gestaltningen av stadsdelen. Genom att Atrium Ljungberg äger hela området kommer vi att ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp och involvera forskning i yttersta framkant inom många olika områden och skalor. En unik möjlighet att flytta gränserna för vad som är möjligt, avslutar Carina Carlman på RISE.

Sickla binder ihop Stockholms innerstad med Nacka. Fram till 2030 kommer den snabbt växande stadsdelen att utvecklas med ytterligare 150 000 kvm arbetsplatser, bostäder och handel, lagom till att nya tunnelbanan öppnar i Sickla. Illustration: Atrium Ljungberg